COMITÉ DISCIPLINA ESPORTIVA – 1ª INSTÀNCIA

 Presidenta:    Laura Germán
Vocals:    Antonio Lamadrid
    Salvador Bueno

COMITÉ APEL·LACIONS – 2ª INSTÀNCIA

 President:    Álvaro Sendra
Vocals:    Carlos Carmona
    Tito Noriega

Llibre de casos i apel·lacions 2017-2020 FVCV

PROCEDIMENT

El Comité de Disciplina i Apel·lacions és l'organisme encarregat d'aplicar este reglament disciplinari, per a això qualsevol sol·licitud, consulta o apel·lació haurà de ser remesa a l'email: apelaciones@somvela.com