por clubs 2La Comunitat Valenciana torna un any més a acollir l'espectacle de la vela amb majúscules.

Es tracta de dos esdeveniments del més alt nivell en la categoria de la Vela de Creuer, la germana major de l'esport de la Vela. La Federació de Vela de la CV ha designat una sèrie de regates que puntuaran per a la Copa Autonòmica de creuer,  i la gran final amb el Campionat Autonòmic.

Seran els 29 clubs nàutics de la CV que tenen flota de creuer, i la FVCV, organitzen esta competició amb el suport dels vint-i-tres ajuntaments on estan radicats estos clubs. També donen suport a esta important competició les tres diputacions provincials.

GUIA ESPORTIVA DE CREUERS COMUNITAT VALENCIANA

Reglament Autonòmic Creuers

El Reglament Autonòmic de Creuers (RAC) recull les normes i recomanacions de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana establides per a l'organització i desenrrotllament de regates de barcos de la Classe Creuer. 

Totes les Regates de Creuer del calendari oficial de la FVCV es regiran per les següents normes:

 • Les regles de regata com es definixen en el RRV.
 • La Guia Esportiva de la FVCV
 • El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV.
 • Seran d'aplicació les Offshore Special Regulations de la WS.

Els barcos participants, a més hauran de complir amb qualsevol disposició de caràcter legal que siga aplicable.

Les Instruccions de Regata no podran modificar els reglaments assenyalats anteriorment, excepte en el permés pels propis Reglaments.

Procediment d'Inscripció

En les regates de nivell 1 (Campionat Autonòmic), el procediment d'inscripció podrà realitzar-se a través del sistema d'inscripció de la pàgina web de la FVCV (www.competicio.somvela.com).

Per a les Regates de nivell 2 i 3, el procediment serà el que estiga publicat en l'Anunci de Regata.

Sistema, mesuraments i certificats

El sistema de mesurament, l'agrupació de classes i els certificats es realitzarà d'acord amb el Capítol II i Capítol III del Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV.

Tant el Campionat Autonòmic com la Copa Autonòmica es correran en Sistema ORC.

Sistema de Competició

Campionat Autonòmic

S'establixen les següents modalitats:

 1. a) Creuer de Flota
 2. b) Creuer d'Altura. El recorregut de la regata ha de tindre una distància de 60 o més milles.
 3. c) Creuer A Dos. El recorregut de la regata ha de tindre una distància de 50 o més milles.

 

Copa Autonòmica

S'establixen els següents Trofeus:

 • Copa Autonòmica (Rànquing) - Barcos amb Certificat ORC internacional i/o club
 • Copa Promoció (Rànquing) - Barcos amb Certificat ORC club o RI
 • Trofeu Clubs

 

Trofeu Interclubs

Per acord particular entre uns quants clubs podrà organitzar-se el dit Trofeu.

Les normes que regisquen este trofeu es redactaran en l'anunci de les regates que componen el Trofeu Interclubs.

Estes regates estan qualificades de Nivell 2.

 

Trofeu Generalitat Valenciana - ”MJM”

La Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de l'Esport de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports conjuntament amb la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, ha resolt crear el Trofeu Generalitat Valenciana-Federación de Vela de la C.V. MJM

Bases participació

Campionato Autonòmico

a) El Campionat Autonòmic serà una regata oberta per a barcos amb certificat ORC per a l'any en curs. El nombre màxim d'embarcacions que puguen participar serà previst en l'ARA. En cas d'haver-hi un excés de sol·licituds, es prioritzarà els 10 primers classificats de l'edició anterior i a continuació per rigorós orde d'inscripció.

b) Per a poder optar al títol de campió autonòmic, l'embarcació haurà d'inscriure's per un club de la Comunitat Valenciana i el patró, l'armador i almenys el 50% de la seua tripulació hauran de tindre llicència per la FVCV.

 

Copa Autonòmica

Per a la Copa Autonòmica, barcos amb certificat ORC internacional i/o club en vigor.

 

Copa Provincial

 • Ha de tindre necessàriament certificat ORC club o RI.
 • No podrà participar cap embarcació amb certificat de rating ORC internacional.
 • El guanyador Absolut no podrà participar en el Trofeu Promoció durant els pròxims anys. 
 • Es podrà sol·licitar el Certificat ORC club per primera vegada amb el 50% de descompte a través de la RFEV

 

Trofeu Clubs

 • Per a poder accedir al trofeu clubs, serà necessari tindre 6 embarcacions participant: 3 en la Copa Autonòmica i 3 en la Copa Promoció.
Trofeu Memorial “Juan Moreno”

Classes Participants:

Tenen dret a participar aquells barcos dels següents grups definits en el RTC en vigor, sense un mínim de participació per classe.

 

Participants:

Només podran optar al Trofeu Generalitat Valenciana  MJM les embarcacions que participen en el Campionat Autonòmic.

 

Seguretat i Salvament
 • Seran d'aplicació les Offshore Special Regulations de la ISAF.
 • Els barcos participants, a més hauran de complir amb qualsevol disposició de caràcter legal que s'aplique.
Trofeus

En les regates de Nivell 1 de Creuer:

 • 3 primers classificats en el Campionat Autonòmic de Flota per classe.
 • 3 primers classificats en el Campionat Autonòmic d'Altura.
 • 3 primers classificats en el Campionat Autonòmic de A Dos.

   

  Serà campió de la Copa Autonòmica,

               La primera embarcació classificada en el rànquing

               La primera embarcació classificada en la seua classe segons el RTC en vigor

  Serà campió de la Copa Promoció:

  La primera embarcació classificada en el rànquing

  Per al Trofeu Clubs:

  La primer Club classificat en el rànquing

Altres regates de Creuer en la CV

El Calendari Oficial s'establix de manera anual mitjançant un acord del Comité de Competició, després del procediment de sol·licitud establit en el punt d'Organització de Regates de la present Guia.

La FVCV publica en la web https://archivo.somvela.com en l'apartat de Calendari Oficial de Regates en vigor i qualsevol modificació.

CAMPIONAT AUTONÒMIC 2019

Creuer ALTURA

10 - 12 Maig

CN Villajoiosa

web regata

Creuer A2

6 - 7 Abril

RCR Alicante

Web Regata

 

logotipo camp aut cruceros 2016-09

Creuer FLOTA

30 - 31  Març

RCR Alicante

Web Regata