La Guia Esportiva de la FVCV regula els criteris i normativa que afecten el desarrollo deportivo de la Vela en la Comunitat Valenciana. La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana analitzarà els suggeriments rebudes a través de les vies reglamentàries per part dels regatistes, clubs i altres parts interesadas, para millorar l’activitat deportiva.El Comité de Competició és l’òrgan de la FVCV que modifica i elabora els canvis en la Guía Esportiva com resultat de l’apartat anterior, i davant de les propostes elaborades por los diferents comités esportius de la FVCV. Les dites modificacions hauran de ser realitzades en tiempo i forma a través del document R-GD-02. La Guia Esportiva i les seues modificacions entraran en vigor una vegada siga aprovat per la Junta Directiva de la FVCV o l’Assemblea (segons siga procedent) , a proposta del Comité de Competición.

Ante qualsevol discrepància en el text d’esta Guia serà aplicable el que diga el documento original que s’encue

GUIA ESPORTIVA 

2. ORGANITZACIÓ FEDERATIVA (OF)

El document PDF contté: Definicions, Organització, Llicències, Pla Director Formació, Reglament Disciplinari, Reglament Kiteboarding, Procediments i registres

Document sencer en PDF

3. GUIA COMPETICIÓ (GC)

El document PDF conté: Definicions, Reglament esportistes, Reglament competicions (organització d'esdeveniments) y Procediments i registres

Guia Competició (GC)