El divendres 18 de maig es va publicar en el Diari Oficial l’ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana

Atenent el que es disposa en l’Ordre 20/2018 el passat de 16 de juny es va celebrar Assemblea Extraordinària on es va aprovar el reglament electoral i es va nomenar a la Junta Electoral. 

El 13 de juliol s’iniciarà el procés electoral i es publicaren el reglament i els seus annexos en aquesta pàgina.

Atenent el que es disposa en la base 3.5 de l’Ordre 20/2018 a continuació es publiquen els censos provisionals perquè les persones interessades plantegen les objeccions que creguen oportunes