Auxiliar de Tècnic Esportiu – Títol No Oficial – Federatiu

Auxiliar d’Instructor, TITULE FEDERATIU

Els Auxiliars a Instructor podran col·laborar en la realització de cursos d’iniciació a la Vela i activitats lúdic-recreatives. En cap cas podrà cobrir el lloc d’entrenador a esportistes federats, cap d’instructors i Director d’escola.

El nombre màxim d’Auxiliars a Instructor que podrà contractar una mateixa escola de vela homologada és de 2 Ajudants per cada Instructor o Tècnic Esportiu en Vela contractat.

El títol d’Auxiliar d’Instructor no acredita per a realitzar cap curs programat per una escola adscrita a la FVCV, sense la supervisió directa en el mar d’un Instructor o Tècnic Esportiu en Vela.

Per a l’obtenció del titule, al final el cure es realitzarà un examen teòric i un examen practique, que juntament amb la realització de 120 hrs de practiques atorgaran les competències establides a l’alumne.

Finalment s’haurà de presentar el següent certificat de pràctiques en concloure les perquè el titule puga ser tramitat i expedit.

Mentre no es presente el model no es tindrà vigent la titulació.

Model certificat 120 h pràctiques –

CERTIFICAT PRACTIQUES AUXILIAR TEC. DEP. VELA