Lliga de Match Race de la Comunitat Valenciana 2015

Des de la FVCV i el RCN de Calp desitgem consolidar un nou format de competició que fomente la pràctica d'esta modalitat, que siga pròxim i senzill i  permeta als Clubs l'organització de proves de Match Race.

El format de competició que desitgem posar en marxa és un circuit de Match Race organitzat per zones que facilite que els esportistes de la Comunitat Valenciana, especialment els juvenils, s'animen a conéixer el Match Race, principalment perquè el desemborsament econòmic és escàs, a més de que no fa falta tindre barco, i el circuit es realitza en 1 cap de setmana al mes per seu, sense costos elevats al ser una seu pròxima.

Amb l'organització del Circuit Autonòmic de Match Race pretenem aconseguir diversos objectius bàsics que potenciaren la modalitat de Match Race a la Comunitat Valenciana.

  • Augmentar la quantitat de regatistes que practiquen esta modalitat, especialment els regatistes juvenils.
  • Millorar la formació dels nostres tècnics.
  • Augmentar les regates que s'organitzen.
  • Fer les regates econòmiques, des del punt de vista de la seu i dels equips.
  • Fer els formats de competició i les regles més senzilles.
  • Centrar-ho en la primera meitat de l'any per a poder deixar lliure la temporada de creuers i d'estiu.

És el segon any amb este format. En el 2014, els regatistes i clubs ens traslladen que ha tingut acceptació en els clubs en els quals s'han realitzat les proves, creiem que esta fórmula pot tindre continuïtat i creixement durant l'any 2015.

Després d'estes línies exposem el format de competició de la LLIGA de MATCH RACE de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitut Equip – Açí

 

Organitzador:

Organitzat pels Clubs sede amb l'autorització de la FVCV.

Zona de Divisió Circuit Autonòmic de Match Race:

S'estableixen tres – quatre zones per a l'organització del Circuit Autonòmic de Match Race.

  • Circuit Autonòmic zona Nord - RCN Castelló
  • Circuit Autonòmic zona Centre - RCN València
  • Circuit Autonòmic zona Sud - RCN Calp

El motiu fonamental d'eixes zones és per a minimitzar la despesa en transport i allotjament.

Depenent dels clubs que sol·liciten ser seu es repartiran les tripulacions.

Clubs seu:

Els Clubs seu traslladaran a la FVCV abans del 15 de desembre de 2014 la seua voluntat d'organitzar una o diverses jornades del Circuit Autonòmic.

Per a l'organització d'una jornada del circuit es necessitarà:

Embarcacions:

Dues embarcacions de vela iguals amb capacitat per a, com a mínim, 4 persones. Almenys 2 embarcacions i el més semblants possibles.

Embarcació que faça les funcions de Comité de Regates.

Embarcació per a abalisar el recorregut i arbitrar les trobades.

 

Personal:

1 Comité de regates. (Oficial Autonòmic)

1 Abalisador

1 Arbitre/Jury Autonòmic

Bases de participació.

Ampliat el termini d'inscripció fins al 16 de gener 2015.

Cada equip estarà compost fins a 10 regatistes havent de participar en totes les jornades programades el nombre de regatistes dins dels inscrits inicialment, estipulat pel club organitzador de concorde a la capacitat de l'embarcació. Excepte en cas d'emergència, l'inscrit com a patró haurà de portar el timó en tot moment mentre estiga en regata. En cas d'absència del patró en una jornada podrà actuar com a patró un membre de la tripulació inscrita inicialment. En cas de lesió greu o malaltia del patró es podrà substituir per un regatista no inscrit amb l'autorització de l'organització i havent de demostrar clínicament la impossibilitat de la seua participació.

L'equip haurà d'inscriure's amb un nom que els identifique. L'organització donarà el vistiplau als noms dels equips.  Un equip podrà inscriure's amb el nom d'un Club, sempre que el Club l'autoritze.

Els Clubs es reserven el dret de cobrar drets d'inscripció en cada jornada organitzada, a fi de cobrir els costos, però no podrà superar en cap cas els 10 Euros per tripulant inscrit.

Sistema de competició i programa del circuit.

S'utilitzarà el sistema de competició de tots contra tots (round robin) tots els participants de cada zona del circuit s'enfronten entre ells en un nombre constant d'oportunitats (el nombre d'oportunitats dependrà del nombre d'equips inscrits i quantitat de Clubs organitzadors), en principi 2 round robin.

La victòria en cada enfrontament l'obtindrà el primer que obtinga dos punts.

El circuit constarà de 3-4 jornades depenent del nombre d'equips participants i Clubs organitzadors. Es desenvoluparà entre gener i març.

El Calendari de jornades programades s'inclourà en el calendari de la FVCV 2015 no havent de coincidir cap jornada amb una prova programada de nivell 1.

La final es realitzarà en el RCN de Calp el 28-29 de març.

El club vencedor de l'última edició tindrà dret a una plaça en la final per a defensar el seu títol. La resta de les 7 places de la final es repartiran de forma proporcionada al nombre d'equips en cadascuna de les seus.