La FVCV, en l’idea de potenciar la seua política de transparència, accés a la informació pública i bon govern activa el seu Portal de Transparència, una iniciativa que recull la Llei 19/2013 sobre aquesta matèria. La Federació compleix així les seues obligacions atesa la filosofia d’aquesta norma que s’inclou en el seu primer paràgraf: “Permetent una millor fiscalització de l’activitat pública es contribueix a la necessària regeneració democràtica, es promou l’eficiència i eficàcia de l’Estat i s’afavoreix el creixement econòmic”.

Precisament el nostre Portal de Transparència, recollint l’esperit de la llei, resumeix en el següent paràgraf les principals obligacions de la FVCV:

“fomentar l’esport de la vela, fent que el mateix a través dels valors de l’esport, ajude la regeneració democràtica de la societat espanyola, més en concret de la Comunitat Valenciana. I tot això, gestionant de forma eficient i transparent els recursos econòmics que se’ns faciliten, la fi dels quals no és generar beneficis però si el suport al creixement econòmic de la nostra zona d’influència”.

Complint amb el mandat regulat en els articles 6 i 8 de la vigent llei de Transparència, la FVCV posa a la teua disposició en aquesta pàgina la informació institucional, econòmica, pressupostària i estadística amb l’objectiu que amb la seua lectura puga conéixer obertament aquesta Federació. Així mateix en el següent enllaç podrà descarregar el Codi de Bon Govern aprovat per l’Assemblea el passat 29 de juny de 2019

USO DE LA MARCA ÚNICA Y LOGO FEDERATIVO "SOM VELA" PARA CLUBES NÁUTICOS Y DEPORTIVOS Y "ESCOLES" HOMOLOGADAS DE VELA

La marca única SOM VELA identifica todas las actividades y manifestaciones de la FVCV con el propósito de promocionar la vela como práctica deportiva y producto turístico. Es nuestro deseo que tanto clubes náuticos y deportivos como escuelas homologadas puedan hacer uso de la nueva imagen para cartelería, promociones y otros soportes tanto digitales (web, banners o redes sociales) como físicos (ropa, banderas, etc). Para ello ponemos a disposición los formatos adecuados con las medidas establecidas.

Manual de identidad corporativa FVCV V2

 

winzip: logos para los clubes

*Logo para anuncio de regata, instrucciones regata y clasificaciones:

         - “logo SOM VELA federacio max visibl negativo.jpg”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl negativo.png”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl.jpg”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl.png”

         - “AREA reserva.jpg”

         - “colocacion CON OTROS LOGOS.jpg”

*Logo para página web club:

         - “logo SOM VELA federacio max visibl negativo.jpg”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl negativo.png”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl.jpg”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl.png”

         - “AREA reserva.jpg”

         - “colocacion CON OTROS LOGOS.jpg”

*Logo para cartelería y folletos:

         - “logo SOM VELA federacio max visibl negativo.jpg”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl negativo.png”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl.jpg”

         - “logo SOM VELA federacio max visibl.png”

         - “AREA reserva.jpg”

         - “colocacion CON OTROS LOGOS.jpg”

*Vectorial logo:

         - “logo SOM VELA FEDERACIO vectorial.ai”

         - “logo SOM VELA FEDERACIO vectorial copia.pdf”

*Vectorial para bandera. Dimensiones: 150mX1m:

         - “Bandera FEDERACIO 150x100.ai”

         - “Bandera FEDERACIO 150x100 copia.pdf”

winzip: logos para escoles

*Logo para web:

         - “logo SOM VELA escoles max visibl.jpg”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl.png”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl negativo.jpg”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl negativo.png”

         - “AREA reserva.jpg”

         - “colocacion CON OTROS LOGOS.jpg”

*Logo para folletos:

         - “logo SOM VELA escoles max visibl.jpg”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl.png”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl negativo.jpg”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl negativo.png”

         - “AREA reserva.jpg”

         - “colocacion CON OTROS LOGOS.jpg”

*Logo para formulario de inscripción:

         - “logo SOM VELA escoles max visibl.jpg”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl.png”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl negativo.jpg”

         - “logo SOM VELA escoles max visibl negativo.png”

*Logo para ropa:

         - “logo SOM VELA ESCOLES vectorial.ai”

         - “logo SOM VELA ESCOLES vectorial copia.pdf”