La Federación de Vela Comunitat Valenciana, antiga Federació Llevantina de Vela, es va constituir en 1966 i en 1986 va adquirir personalitat jurídica pròpia atenent al que disposa l’Estatut d’Autonomia.

La Federació de Vela Comunitat Valenciana està integrada per esportistes, tècnics- entrenadors, jutges-àrbitres, clubs, societats anònimes esportives i seccions esportives d’altres entitats. El seu fi prioritari és la promoció, tutela, organització i control de l’esport de la Vela dins del territori de la Comunitat Valenciana. Els principals objectes de la FVCV són:

En cada secció disposem d’un projecte que es porta desenrotllant i millorant any rere any per a poder oferir el major servici al nostre esport. Projectes com:

  • Pla Director de Formació
  • Tecnificació Vela Infantil
  • Jocs Esportius de Vela
  • Formació de Tècnics, Oficials y Jutges

Ajuden als nostres Clubs, Escoles de Vela, Esportistes, Jutges i Tècnics, a treballar d’una manera conjunta i organitzada per a l’esport de la Vela. A més, la FVCV es compon de:

  • 62 Clubs (Castelló, València i Alacant)
  • 50 Escoles de Vela (Privades, Públiques i de Club)
  • 250 Oficials Autonòmics
  • 761 Monitors d’Iniciació
  • 158 Monitors de Perfeccionamient
  • 234 Mesuradors de Vela Lleugera o Creuer

La Federación de Vela de la Comunitat Valenciana

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana

Leave a Reply